KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Coğrafya

Etkinlik Tavimi

Tümü

HABERLER

Detay

İLETİŞİM 

Adres: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Avşar Yerleşkesi 46100 Kahramanmaraş Telefon:  0 344 300 13 93 Faks:      0 344 300 13 52 E-posta: cografya@ksu.edu.tr

...

Bölümümüzün Vizyonu: Coğrafya İlminin ilkelerini kavramış, fiziki ve beşeri olayları araştırma yeteneği kazanmış, problem çözme yöntemlerine vakıf, beceri ve motivasyonu güçlendiren, değişen dünyada bilimsel anlayışa bağlı, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, objektif kriterlerle karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapabilen, bilgi ve tecrübelerini ülke ve insanlık alemi ile paylaşmayı benimseyen bireyler yetiştirmektir.

Bölümümüzün Misyonu: Sürdürülebilir yaşam ve kalkınma için çevrenin planlanmasında görev üstlenebilecek, coğrafi teknolojileri kullanabilecek meslek üyeleri ve eğitim öğretim kurumları için öğretmenler yetiştirmektir.

Bölümümüz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 570 öğrenciyle birlikte eğitim faaliyetlerini yürütmüştür. Tüm dünyada Coğrafya bilimine olan ilginin her geçen gün arttığı düşünüldüğünde bölümümüz, Türkiye'de eğitim görmek isteyen gençlere önemli bir fırsat sunmaktadır.

Bölüm Tanıtım Videosu